|  | 

Blog

Wylaczenie zasilkow

rp_gospodarka25.jpgWobec wyłączenia zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych z systemu ubezpieczenia społecznego ustawa szerzej reguluje tryb postępowania w sprawie ich przyznawania i wypłaty. Ustalenie prawa do zasiłku następuje na wniosek uprawnionego (przedstawiciela ustawowego lub innej osoby uprawnionej do reprezentowania), a także pracownika socjalnego, przedstawiciela organizacji społecznej, jeżeli uprawniony nie ma możności zgłoszenia albo zgłoszenie zaniedbuje. Uprawnienia do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie oświadczenia o dochodach złożonego stosownie do odpowiedniego wzoru oraz innych niezbędnych dowodów, a zasiłku pielęgnacyjnego na podstawie zaświadczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla dzieci do lat 16, orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, a dla osób, które ukończyły 75 lat dokumentu stwierdzającego osiągnięcie tego wieku. Inwalidztwo ustala się na zasadach i w trybie przewidzianym dla systemu ubezpieczenia społecznego pracowników. Zasiłki są wypłacane podobnie jak poprzednio przez pracodawców zatrudniających co najmniej 5 pracowników w okresie zatrudnienia i po jego ustaniu za miesiące, za które wypłacają zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz przez rejonowe urzędy pracy zarejestrowanym w nich bezrobotnym.

Najstarsze wpisy tematyczne on-line:

wylaczenie-zasilkow

ABOUT THE AUTHOR

Pozostałe wpisy:

  • Giełda bankowa

    Giełda bankowa Nie każdy z nas będzie się na tym wszystkim znał. Nie każdy będzie miał takie same opcje. Giełda bankowa to nieznany temat dla wielu osób. Jednak czasem trzeba się nad tym zastanowić, jeśli mamy kredyt bądź coś w tym stylu. Będzie dotyczyło to np. niedawnej afery z frankiem szwajcarskim. To właśnie giełda bankowa

  • Internetowe serwisy finansowe

    Internetowe serwisy finansowe Bardzo łatwo można się zgubić w świecie dzisiejszych finansów. Ustawodawca, co raz wprowadza nowe uregulowania dotyczące prawa podatkowego, bankowego i innych dziedzin związanych bezpośrednio z naszymi finansami. Z myślą o takich zagubionych osobach, które nie do końca potrafią odnaleźć się w gąszczu nowych przepisów prawnych powstają internetowe portale finansowe poświęcone tematyce szeroko