|  | 

Blog

Windykacja sądowa i windykacja polubowna

Windykacja polubowna i Windykacja sądowa

Egzekucje pieniężne

Kodeks cywilny dosyć szeroko reguluje kwestie niewywiązywania się z zaciągniętych długów oraz uprawnień wierzyciela. Służy to temu, aby wierzyciele mogli w każdej sytuacji domagać się spłaty długu. W końcu to nie oni powinni być poszkodowani, są oni raczej stroną mocniejszą w stosunku zobowiązaniowym. Mogą oni przymusowo domagać się zaspokojenia wierzytelności poprzez samopomoc, albo wystąpić na drogę sądową. Przysługują im instytucje, takie jak windykacja sądowa czy windykacja polubowna. Jeśli dłużnik uchyla się od wykonania zobowiązania, a wierzyciel nie jest w stanie sam wyegzekwować długu, takie instytucje są jak najbardziej odpowiednie. Nawet jeśli zobowiązanie polegało na innym świadczeniu, niż pieniężne, praktycznie każde świadczenie można określić w pieniądzu, co właśnie umożliwia wierzycielowi na dochodzenie długu poprzez windykację. Wzrost liczby firm windykacyjnych dowodzi jedynie, że ludzie dalej mają tendencję do niespłacania długów, co rodzi zapotrzebowanie właśnie na firmy windykacyjne.

Najstarsze wpisy tematyczne on-line:

windykacja-sadowa-i-windykacja-polubowna

ABOUT THE AUTHOR

Pozostałe wpisy:

  • Giełda bankowa

    Giełda bankowa Nie każdy z nas będzie się na tym wszystkim znał. Nie każdy będzie miał takie same opcje. Giełda bankowa to nieznany temat dla wielu osób. Jednak czasem trzeba się nad tym zastanowić, jeśli mamy kredyt bądź coś w tym stylu. Będzie dotyczyło to np. niedawnej afery z frankiem szwajcarskim. To właśnie giełda bankowa

  • Internetowe serwisy finansowe

    Internetowe serwisy finansowe Bardzo łatwo można się zgubić w świecie dzisiejszych finansów. Ustawodawca, co raz wprowadza nowe uregulowania dotyczące prawa podatkowego, bankowego i innych dziedzin związanych bezpośrednio z naszymi finansami. Z myślą o takich zagubionych osobach, które nie do końca potrafią odnaleźć się w gąszczu nowych przepisów prawnych powstają internetowe portale finansowe poświęcone tematyce szeroko