|  | 

Modny dom

Jak ZUS wylicza wysokość emerytur?

Wypracowanie określanego stażu pracy oraz/lub ukończenie odpowiedniego wieku uprawnia osoby ubezpieczone do przejścia na emeryturę. Prawo do pobierania świadczenia z systemu powszechnego jest ustalane na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, zróżnicowanych w zależności od daty urodzenia osoby, która ubiega się o emeryturę.

Ustawa emerytalna wprowadza podział na dwie podstawowe grupy: urodzony przed 1 stycznia 1949 roku oraz po 31 grudnia 1948 roku.

Urodzeni przed 1949 rokiem muszą legitymować się odpowiednim okresem składkowym i nieskładkowym. Wysokość świadczenia obliczana jest na zasadach określonych w art. 53 ustawy emerytalnej.

Młodsi ubezpieczeni muszą ukończyć wymagany przepisami wiek, a długość okresu ubezpieczenia nie ma w tym przypadku znaczenia, chociaż przekłada się na wysokość emerytury wyliczanej na nowych zasadach.

Ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 r. otrzymają świadczenie w wysokości ustalanej na zasadach mieszanych, czyli z wykorzystaniem zarówno starych, jak i nowych rozwiązań systemowych.

Starsi ubezpieczeni, aby uzyskać prawo do powszechnego świadczenia emerytalnego, muszą spełnić dwa warunki: Ukończyć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) oraz legitymować się okresem składkowym i nieskładkowym wynoszącym co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn.

Dotyczy to wszystkich sytuacji z wyjątkiem zamiany świadczenia rentowego na emeryturę. Ubezpieczeni, którzy nie legitymują się wystarczająco długim stażem pracy, i tak mogą ubiegać się o emeryturę (o ile staż wynosi nie mniej niż 15 lat dla kobiet i 20 dla mężczyzn).

Ustalając wysokość emerytury, okresy nieskładkowe podlegają uwzględnieniu w wymiarze, który nie przekracza 1/3 okresów składkowych. Czynnikami branymi pod uwagę w czasie ustalania wysokości świadczenia są: kwota bazowa obowiązująca w dacie powstania prawa do świadczenia, wysokość podstawy wymiaru emerytury oraz uwzględnionego okresu składkowego i nieskładkowego.

Osoby ubezpieczone urodzone po 1948 roku nabywają prawo do powszechnej emerytury po spełnieniu kryterium wiekowego, które wynosi od 60 do 67 lat dla kobiet oraz 65-67 dla mężczyzn.

Świadczenie stanowi w tym przypadku równowartość kwoty, która wynika z podziału podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia. Podstawa wynika przy tym z kwoty zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalnych, które są ewidencjonowane na IKE do końca miesiąca, od którego ubezpieczony ma prawo do emerytury oraz kapitału początkowego po waloryzacji.

Emerytura na nowych zasadach może być także wyliczona dla osób ze „starszej” grupy, o ile spełniły kilka warunków określanych przez art. 55 ustawy emerytalnej, czyli: ukończyli przewidziany wiek i posiadają wymagany staż pracy, kontynuowali ubezpieczenia po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz wystąpili z właściwym wnioskiem.

Emerytura obliczana na nowych zasadach musi być ponadto wyższa od tej wyliczanej z zastosowaniem starych zasad.

Jeżeli chcą Państwo prześledzić wyliczenia na konkretnych przykładach i spróbować samodzielnie wyliczyć przyszłą wysokość swojego świadczenia emerytalnego, zachęcamy do odwiedzania strony http://www.mojaemerytura.zus.pl/10.asp?id=3 oraz korzystania z ogólnodostępnych kalkulatorów emerytalnych.

Najstarsze wpisy tematyczne on-line:

jak-zus-wylicza-wysokosc-emerytur

ABOUT THE AUTHOR

Pozostałe wpisy:

  • Krzesło, dzięki któremu pokochasz pracę przy komputerze

    Krzesło, dzięki któremu pokochasz pracę przy komputerze

    Gdy przez wiele godzin dziennie pracujesz przed komputerem, pewnie nie raz odczuwasz ból pleców, dyskomfort w kręgach szyjnych i przyjmujesz nieprawidłową postawę ciała. Twoje krzesło pozostawia wiele do życzenia i nie ma nic wspólnego z ergonomią? Sprawdź najnowsze propozycje, które sprawią, że praca biurowa na nowo nabierze smaku. Krzesło do biurka musi być wygodne, dopasowane,

  • Idealne łóżko do sypialni

    Idealne łóżko do sypialni

    Tworzenie idealnej sypialni warto zacząć od wyboru łóżka. Chociaż na rynku jest wiele ciekawych propozycji, to jednak trudno znaleźć tę jedyną i wyjątkową. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę to, że należy sprecyzować najpierw, jaka wielkość i kształt łóżka nas interesują. Najmniejsze dostępne wymiary to 140×200, później mamy standardowe, wygodne łóżko w rozmiarze 160×200, a