Signora

0

Brak produktów

 • Dostawa

  0,00 zł
 • Suma

  0,00 zł
Home > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kategorie

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SIGNORA.PL

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania, oraz ochrony danych osobowych pobieranych od Użytkowników w trakcie dokonywania przez niego zakupów w Sklepie Internetowym Signora.pl, prowadzonym przez MULTI FIRMA Judyta Misiak, z siedzibą mieszczącą się przy adresie: Kopki, ul. Wygoda 60, 37-420 Rudnik nad Sanem, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON: 365899325, NIP: 602-010-01-33, za pośrednictwem Sklepu internetowego, działającego pod adresem www.signora.pl.

 

DEFINICJE

 1. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 2. PRODUKT – obiekt rynkowej wymiany dostępny w Sklepie Internetowym, należący do jego oferty, będący tym samym przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą - MULTI FIRMA Judyta Misiak Misiak;
 3. MULTI FIRMA Judyta Misiak z siedzibą w Kopkach, przy ul. wygoda 60, 37-420 Rudnik nad Sanem, REGON: 365899325, NIP: 602-010-01-33, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
 4. SKLEP INTERNETOWY – Sklep internetowy dostępny pod adresem www.signora.pl prowadzonym przez MULTI FIRMA Judyta Misiak;
 5. COOKIES - pliki tekstowe, które zapisywane są w pamięci masowej urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, podczas korzystania ze Sklepu Internetowego;
 6. NEWSLETTER – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów, zawierająca informacje handlowe o Produktach, oferowanych przez Sklep Internetowy Signora.pl;
 7. USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest MULTI FIRMA Judyta Misiak z siedzibą w Kopkach, przy ul. wygoda 60, 37-420 Rudnik nad Sanem.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie internetowym, przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania spowodowane wykorzystaniem loginu i hasła przez osobę trzecią.
 4. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Sklep Internetowy o pozyskaniu przez osobę trzecią jego loginu i hasła.
 5. W trosce o bezpieczeństwo Klientów, Strona internetowa pod którą dostępny jest Sklep Internetowy Signora.pl, a także wszystakie dane prywatne przesyłane podczas procesu rejestracji, logowania oraz zakupów dokonywanych przez Użytkownika do Sklepu Internetowego,zabezpieczana jest poprzez stosowanie certyfikatu SSL, przed wglądem osób trzecich.
 6. Użytkownik ma  prawo wglądu i kontroli przetwarzania danych osobowych w sytuacjach wskazanych w przepisie art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Na wniosek Użytkownika, którego dane osobowe zostały podane w trakcie procesu rejestracji w Sklepie Internetowym, Sklep Internetowy poinformuje Użytkownika o przysługujących mu prawach oraz udzieli informacji o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, w terminie 30 dni od dnia wpływu takiego wniosku.
 8. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 9. Dane podane przez Użytkownika podczas składania zamówienia zna tylko Użytkownik i MULTI FIRMA Judyta Misiak. MULTI FIRMA Judyta Misiak gwarantuje, że nikomu te dane nie zostaną ujawnione. Użytkownik ze Swojej strony też powinien zachować ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.
 10. Administrator Danych Osobowych, którym jest MULTI FIRMA Judyta Misiak nie ponosi odpowiedzialności za treści i praktyki stosowane w zakresie ochrony danych osobowych przez inne strony internetowe, których łącza i adresy internetowe znajdują się na stronach lub w reklamach sklepu Signora.pl.


DANE OSOBOWE UŻYKTOWNIKÓW PRZETWARZANE I PRZECHOWYWANE PRZEZ SKLEP INTERNETOWY SIGNORA.PL 

 1. Warunkiem dokonania zakupów Produktów będących w ofercie Sklepu Internetowego jest wcześniejsza rejestracja Klienta.
 2. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym zakłada konto Klienta w którym podaje następujące dane:Login i hasło, za pomocą których Klient będzie się logował na swoje konto, muszą być przez niego chronione przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
  • imię i nazwisko 
  • adres zamieszkania 
  • adres doręczenia
  • imię i nazwisko oraz nazwa firmy (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
  • adres siedziby firmy (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
  • kraj
  • adres e-mail
  • telefon kontaktowy.
 3. W trakcie wizyty i korzystania przez Klienta ze strony Sklepu Internetowego Signora.pl, w logach serwera, w sposób automatyczny pobierane są anonimowe dane, do których należą:Informacje zawarte w logach sysemowych serwera wykorzystywane są szczególnie w celach technicznych oraz w celach związanych z administracją Serwisu, zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych lub marketingowych.
  • adres IP oraz nazwa domeny,
  • używany typ przeglądarki internetowej,
  • typ systemu operacyjnego.
 4. Sklep Internetowy pobiera w sposób automatyczny dane geograficzne, a także dane dotyczące działalności wykonywanej przez Klienta, które służyć będą tylko i wyłącznie w celu personalizacji oferty Sklepu Internetowego.
 5. Podczas procesu rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), poprzez zaznaczenia właściwego pola w dostępnym formularzu rejestracyjnym.
 6. Konto Klienta może być usunięte dopiero po zakończeniu procesu realizacji zamówienia, na wyraźne żądanie Klienta. Usunięcie konta obejmuje fizyczne usunięcie danych osobowych Klienta znajdujących się na elektronicznych nośnikach informacji.
 7. Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera. W tym celu musi podać swój adres e-mail w polu dotyczącym Newslettera.
 8. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie Newslettera, wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@signora.pl o treści „Cofam zgodę” wpisując w temacie „Newsletter”.
 9. Dane zbierane za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail itp., pomiędzy Sklepem Internetowym Signora.pl a Klientem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania lub realizacji zamówienia.

COOKIES

 1. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego, w pamięci masowej urządzenia z którego korzysta Użytkownik zapisywane są pliki Cookies, które zbierają informację na temat sposobu korzystania przez niego z zawartości Sklepu Internetowego lub Serwisu Internetowego (wraz z numerem IP użytkownika). Pliki Cookies są przechowywane na serwerach znajdujących się w Polsce.

 2. Użytkownik może w przeglądarce internetowej wyłączyć obsługę plików Cookies, jednak może to spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego lub Serwisu Internetowego.

 3. Cookies w żaden sposób nie modyfikują pozostałych danych znajdujących się w urządzeniu Użytkownika, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie systemu operacyjnego.


WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA PRZEZ SKLEP INTERNETOWY SIGNORA.PL

 1. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. W tym celu należy zalogować się do własnego konta w www.signora.pl i w zakładce "Moje konto" można zmienić podane wcześniej dane. W celu skasowania konta należy skontaktować się telefonicznie: 693 266  946, emailem na adres: sklep@signora.pl lub poprzez list polecony na adres: MULTI FIRMA Judyta MisiakKopki, ul. Wygoda 60, 37-420 Rudnik nad Sanem
 2. Dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie procesu rejestracji, będą wykorzystywane w celu umożliwienia Klientowi zalogowania się do Sklepu Internetowego, w celu prawidłowej realizacji składanych przez Klienta zamówień, a także w celach o charakterze marketingowym i promocyjnym.
 3. Dane osobowe Klienta będą przekazywane przedsiębiorstwom przewozowym w zakresie umożliwiającym prawidłową realizację zamówienia, tj. dostarczenia zamówionych Produktów do Klienta.
 4. Dane osobowe Klienta będą udostępnione także organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. MULTI FIRMA Judyta Misiak zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 2. Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności, prosimy nie nabywać Produktów, będących w  ofercie Sklepu Internetowego Signora.pl

 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.06.2014 r.

 

Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach Polityki prywatności).