Signora

0

Brak produktów

 • Dostawa

  0,00 zł
 • Suma

  0,00 zł
Home > Dostawa

Dostawa

Kategorie

DOSTAWA

 1. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Przesyłki wysyłane są maksymalnie do 5 dni roboczych od otrzymania wpłaty Sumy Zamówienia. (UWAGA: co do zasady termin dostawy nie powinien przekraczać 30 dni kalendarzowych) licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży. O wysłaniu przesyłki Klient informowany jest oddzielnym mailem.
 3. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić. W takim przypadku Sprzedający informuje o zaistniałej sytuacji a Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia.
 4. Produkt z informacją w opisie np. “dostępność 14 dni” to model z wydłużonym okresem realizacji zamówienia. Zamówienia takie realizowane są w terminie podanym w opisie. Termin dostępności każdego produktu  podany jest zawsze w opisie przedmiotu.
 5. Zamówiony Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia jako adres dostawy.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
  • Na terenie całego kraju / na terenie Polski: 
   • za pośrednictwem Poczty  Polskiej - List ekonomiczny koszt 4,00, List priorytetowy koszt 5,00 polskich złotych (brutto) za każdą przesyłkę obciąża Klienta; 
   • za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia; 
   • na własne ręce Kupującego poprzez wybór opcji płatność przy odbiorze - przesyłka pobraniowa koszt 16,00 polskich złotych (brutto) za każdą przesyłkę obciąża Klienta ( wymagana wcześniejsza wpłata na konto bankowe MULTI FIRMA Judyta Misiak kosztów przesyłki), za pobraniem wysyłamy tylko zamówienia powyżej 50 zł,  jeżeli chcesz wybrać taką forme płatności prosimy o wcześniejszy telefoniczny lub mailowy kontakt.
  • Poza granicami kraju / granicami Polski w ramach krajów  Unii Europejskiej: - rodzaj i koszt przesyłki określany jest w zależności od kraju dostawy i podawany podczas składania Formularza Zamówienia.
 7. Wszystkie przesyłki są wysyłane są za pomocą listu  priorytetowego lub  listu ekonomicznego. Na życzenie Klienta wysyłamy numer pod którym może sprawdzić miejsce w którym znajduje się przesyłka. 
 8. Towar do wysyłki jest odpowiednio opakowany i zabezpieczony.
 9. Opłata za przesyłkę jest niezależna od ilości wybranych Produktów, które Klient chce kupić. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Dany Klient chce zamówić Produkty w liczbie maksymalnie do pięciu sztuk, wtedy Cena  za  przesyłkę ponoszona jest jednorazowo.
 10. Przesyłki nadawane są po uprzedniej płatności za Zamówienie na konto bankowe MULTI FIRMA Judyta Misiak lub w przypadku płatności przy odbiorze, po wpłacie kwoty przesyłki na konto bankowe MULTI FIRMA Judyta Misiak.  Płatność przy odbiorze realizowana jest na Zamówienia na kwotę min. 50 zł.
 11. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 12. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia. Kwota wysyłki zostanie automatycznie wyliczona dla wybranych przez Klienta Produktów.
 13. Domniemywa się, iż osoba odbierająca Produkty w imieniu Klienta posiada stosowne umocowanie do dokonania tej czynności. Klient zobowiązuje się każdorazowo upoważnić swego przedstawiciela odbierającego Produkty zarówno do czynności odbioru, jak i do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w tym zakresie.
 14. Klient ponosi całkowite ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem Produktów od momentu jego wydania przez MULTI FIRMA Judyta Misiak. Momentem wydania produktów przez MULTI FIRMA Judyta Misiak jest chwila doręczenia Produktów Klientowi.
 15. Nieodebranie i zwrot przesyłki do Sprzedającego skutkuje obciążeniem Klienta kosztami zwrotu przesyłki do Sprzedającego, jeżeli Klient zgłosi chęć ponownego nadania przesyłki i wyrazi wolę jej odebrania: 
  • List priorytetowy – zwrot przesyłki 8 zł + ponowne nadanie 4 zł, łącznie 12 zł;
  • List ekonomiczny - zwrot przesyłki 6 zł + ponowne nadanie 3 zł, łącznie 9 zł;
  • Przesyłka za pobraniem – zwrot przesyłki 32 zł + ponowne nadanie 16 zł , łącznie 48 zł;
 16. Nieodebranie i zwrot przesyłki do Sprzedającego skutkuje obciążenia Klienta kosztem zwrotu przesyłki do Sprzedającego (8 zł) – jeżeli Klient zgłosi chęć rezygnacji z Zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyłki:
  • List priorytetowy – zwrot przesyłki 8 zł; 
  • List ekonomiczny - zwrot przesyłki 6 zł;
  •  Przesyłka za pobraniem – zwrot przesyłki 32 zł.
 17. Sprzedający bierze odpowiedzialność za każdą przesyłkę, która nie zostanie dostarczona do Klienta w terminie do 7 dni od daty wysyłki. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego do nas, a my wyślemy ją ponownie lub zwrócimy Klientowi pieniądze. O dacie wysyłki Klient zostanie poinformowany.