Signora

0

Brak produktów

 • Dostawa

  0,00 zł
 • Suma

  0,00 zł
Home > Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Kategorie

REKLAMCJE

Przed odebraniem przesyłki każdy Klient powinien sprawdzić jej stan i czy nie uległa uszkodzeniu w podczas transportu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki posiada znaczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecane jest odmówienie przyjęcia przesyłki przez Klienta, i niezwłoczne skontaktowanie się z Sprzedającym pod numer: 793 266 946 lub na adres e-mail: sklep@signora.pl

Jeżeli po otrzymaniu przez Klienta zamówionego Produktu zauważy on niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, ma on prawo do zlożenia reklamacji, w terminie 10 dni roboczych od otrzymania Produktu. W takiej sytuacji zalecamy postepować zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:


 1. Poinformowanie Sprzedającego, w terminie nie przekraczającycm 10 dni od daty otrzymania Produktu, o zamiarze złożenia reklamacji Produktu, poprzez skierowanie pisemnego oświadczenia reklamacyjnego  na adres prowadzenia działalności: MULTI FIRMA Judyta Misiak, Kopki, ul. Wygoda 60, 37-420 Rudnik nad Sanem lub za pośrednictwem poczty elektronicnej na adres: sklep@signora.pl, w którym opisane powinny być szczegółowe powody i okoliczności reklamacji produktu, przedmiot reklamacji,  rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości, a także imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
 2. Odesłanie zamówionego i zareklamowanego Produktu Sprzedającemu na adres działalności firmy.
 3. ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji poinformujemy Klienta mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedający, zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Produkty do wyboru.
 5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Klientowi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych i odeślemy na koszt Klienta reklamowany produkt. 

 

ZWROTY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient ma prawo zwrotu Produktu w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia, w którym Klient otrzymał zamówiony Produkt, bez konieczności podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, w oparciu o przepisy dotyczące zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Jeżeli po otrzymaniu przez Klienta zamówionego Produktu postanowi zwrocić zakupiony Produkt, może on to zrobić bez konieczności podania przyczyny,  w terminie 10 dni od otrzymania Produktu W takiej sytuacji zalecamy postepować zgodnie z poniższą procedurą zwrotu:


 1. Poinformowanie Sprzedającego, w terminie nie przekraczającycm 10 dni od daty otrzymania Produktu, o zamiarze zwrotu Produktu, poprzez złożenie skierowanie pisemnego oświadczenia o zwrocie Produktu na adres prowadzenia działalności: MULTI FIRMA Judyta Misiak, Kopki, ul. Wygoda 60, 37-420 Rudnik nad Sanem lub za pośrednictwem poczty elektronicnej na adres: sklep@signora.pl, zawierającej chęć zwrotu Produktu przez Klienta a także następujące informacje: imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
 2. Odesłanie zakupionego Produktu w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością, na adres prowadzenia działalności: MULTI FIRMA Judyta Misiak, Kopki, ul. Wygoda 60, 37-420 Rudnik nad Sanem. Zwracany Produkt musi być w stanie nienaruszonym, nie może nosić śladów użytkowania, wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem) i musi być kompletny oraz fabrycznie zapakowany. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.
 3. ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
 4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 5. Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt. Koszt przesyłki pokrywa Klient.

 

 


 

 

______________________________________ZAŁĄCZNIK 1___________________________________________________

 

Miejscowość i data

 

Dane Konsumenta

 

MULTI FIRMA Judyta Misiak

 

Ul. Wygoda 60

 

37-420 Rudnik nad Sanem

 

e-mail: sklep@signora.pl

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)

 

– Numer konta, na który proszę dokonać zwrotu. (W przypadku gdy płatność za dokonane zakupy odbyła się poprzez PayU bądź przelewem tradycyjnym)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 2

 

 

 

Formularz reklamacyjny  

 

 

 

REKLAMUJĄCY:

 

Imię i Nazwisko ......................................

 

Adres: ..................................................

 

Adres c.d : ............................................

 

email: ...................................................

 

tel. .......................................................

 

Data nabycia towaru .......................................................

 

Nazwa towaru.................................................................

 

Nr Aukcji lub zamówienia ................................................

 

Ilość reklamowanego towaru …… ……....szt. po................zł

 

Ogólna wartość towaru …..…………………….zł

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI:  opis wad

 

………………………………………………………………......................................................................………………………….……………………………………………………………………………………...................................………………………………...........................................................................................

 

Kiedy wady zostały stwierdzone  .........................................

 

W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany całości towaru na inny proszę o zwrot wartości przedmiotów przelewem na mój rachunek bankowy

 

Nr..rachunku..........................................................................................................

 

 

 

Przesyłkę reklamacyjną klient wysyła na własny koszt. Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane/ Warunkiem przyjęcia przedmiotu w ramach reklamacji jest przesłanie go z podpisanym formularzem reklamacyjnym. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Klienta.

 

 

 

………………………………….......                                                

 

(czytelny podpis reklamującego)